Ο Μεσσίας ή τα πάθη του Ιησού Χριστού κατά μίμησιν του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζινού ποιήσαντος τον Χριστόν πάσχοντα

Titel Ο Μεσσίας ή τα πάθη του Ιησού Χριστού κατά μίμησιν του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζινού ποιήσαντος τον Χριστόν πάσχοντα
Autor*in Σούτσος, Αλέξανδρος
Ort Αθήνα
Verlag Εκ της Τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου
Datum 1839
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung