Ο ουτοπικός σοσιαλισμός των αδελφών Σούτσων

Titel Ο ουτοπικός σοσιαλισμός των αδελφών Σούτσων
Autor*in Βαγενάς, Νάσος
Herausgeber*in Βαγενάς, Νάσος
Buchtitel Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα. Μελέτες για την πεζογραφία της περιόδου 1830–1880
Ort Ηράκλειο
Verlag Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Datum 1997
Seiten 42-58
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung