Οι θέσεις του Δημάρχου έναντι του τεχνικού προγράμματος του Δήμου

Titel Οι θέσεις του Δημάρχου έναντι του τεχνικού προγράμματος του Δήμου
Autor*in Κοτζιάς, Κώστας
Publikation Τεχνικά Χρονικά
Ausgabe 70/71
Datum 15.11.1934-01.12.1934
Seiten 1023-1025
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung