Πέντε όψεις της νεωτερικότητας. Μοντερνισμός, Πρωτοπορία, Παρακμή, Κιτς, Μεταμοντερνισμός

Titel Πέντε όψεις της νεωτερικότητας. Μοντερνισμός, Πρωτοπορία, Παρακμή, Κιτς, Μεταμοντερνισμός
Autor*in Calinescu, Matei
Übersetzer*in Παππάς, Α.
Mitarbeiter*in Λοϊζίδη, Ν.
Ort Αθήνα
Verlag Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Datum 2011
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung