Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία 1800-2010

Titel Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία 1800-2010
Autor*in Αλιβιζάτος, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag Πόλις
Datum 2011
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung