Δημοκρατικές προσδοκίες και ιδεολογικές μυθοποιήσεις: η προσγραφή ιστορικής γενεαλογίας στο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Titel Δημοκρατικές προσδοκίες και ιδεολογικές μυθοποιήσεις: η προσγραφή ιστορικής γενεαλογίας στο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Autor*in Κιτρομηλίδης, Πασχάλης
Publikation Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης
Ausgabe 5
Datum 1984
Seiten 33-48
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung