Προσφυγικές οικήσεις, μετασχηματισμοί του χώρου στην Ελλάδα

Titel Προσφυγικές οικήσεις, μετασχηματισμοί του χώρου στην Ελλάδα
Autor*in Γαβρά, Ελένη
Herausgeber*in Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ.
Herausgeber*in Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
Buchtitel Οι Πρόσφυγες στη Μακεδονία: Από την τραγωδία, στην εποποιΐα
Ort Αθήνα
Verlag Μίλητος
Datum 2009
Seiten 207-226
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung