Η θεωρία της ιστορικής συνέχειας του Ελληνικού Δικαίου μέσα από το έργο των Δημ. Παππούλια και Νικ. Πανταζόπουλου

Titel Η θεωρία της ιστορικής συνέχειας του Ελληνικού Δικαίου μέσα από το έργο των Δημ. Παππούλια και Νικ. Πανταζόπουλου
Autor*in Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Buchtitel Ακαδημία Αθηνών. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου
Band 43
Verlag Ακαδημία Αθηνών
Datum 2011
Seiten 207–226
Weiteres Αντικήνσωρ, Τιμητικός Τόμος Σπύρου Ν. Τρωιάνου, τ. Ι, Αθήνα–Κομοτηνή, 2013, 277–298.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung