Το Παιδαγωγικό τραγούδι στο Νεοελληνικό Κράτος και οι παράγοντες διαμόρφωσής του

Titel Το Παιδαγωγικό τραγούδι στο Νεοελληνικό Κράτος και οι παράγοντες διαμόρφωσής του
Autor*in Κωνστάντζος, Γιώργος
Datum 22-23.5.2013
Weiteres Αδημοσίευτη ανακοίνωση στη διημερίδα Το ελληνικό τραγούδι: ιστορικές, κοινωνικές και καλλιτεχνικές διαστάσεις, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 22-23 Μαΐου 2013
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung