Δικτατορία 1967-1974: Η έντυπη αντίσταση (η έκθεση ντοκουμέντων, τα πρακτικά της ημερίδας)

Titel Δικτατορία 1967-1974: Η έντυπη αντίσταση (η έκθεση ντοκουμέντων, τα πρακτικά της ημερίδας)
Autor*in Διάφοροι
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης
Datum 2011
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung