Ο τύπος και ο διχασμός

Titel Ο τύπος και ο διχασμός
Autor*in Παπαδημητρίου, Δέσποινα
Herausgeber*in Βερέμης, Θάνος
Herausgeber*in Γουλιμή, Γιούλα
Buchtitel Ελευθέριος Βενιζέλος. Κοινωνία-Οικονομία-Πολιτική στην εποχή του
Ort Αθήνα
Verlag Γνώση
Datum 1989
Seiten 425–434
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung