Η δυναμική του αγροτικού εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

Titel Η δυναμική του αγροτικού εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
Autor*in Καλλιβρετάκης, Λεωνίδας
Ort Αθήνα
Verlag Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος
Datum 1990
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung