Διορισμοί

Titel Διορισμοί
Autor*in Redaktion
Publikation Εφημερίς της κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος = regierungs-Blatt des Königreichs Griechenland
Ausgabe 22
Datum 1835
Seiten 161
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung