Η αγροτική αποκατάστασις των ποσφύγων

Titel Η αγροτική αποκατάστασις των ποσφύγων
Autor*in Νοταράς, Μιχάλης Ι.
Mitarbeiter*in Παπαναστασίου, Αλέξανδρος
Ort Αθήνα
Verlag [χ.ό.]
Datum 1934
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung