Σπυρίδων, ο άλλος Τρικούπης 1788-1873

Titel Σπυρίδων, ο άλλος Τρικούπης 1788-1873
Autor*in Τρίχα, Λύντια
Ort Αθήνα
Verlag Πόλις
Datum 2019
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung