Τοπία εκμοντερνισμού – ελληνική αρχιτεκτονική στις δεκαετίες 1960 και 1990

Titel Τοπία εκμοντερνισμού – ελληνική αρχιτεκτονική στις δεκαετίες 1960 και 1990
Herausgeber*in Σημαιοφορίδης, Γιώργος
Herausgeber*in Αίσωπος, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag Μετάπολις
Datum 1999
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung