Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Η σημαντική συμβολή του στη δημοκρατία και στον συνταγματικό λόγο

Titel Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Η σημαντική συμβολή του στη δημοκρατία και στον συνταγματικό λόγο
Herausgeber*in Αναστασιάδης, Γιώργος
Herausgeber*in Καραπάνου, Άννα
Ort Αθήνα
Verlag Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Datum 2008
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung