Κατάχρησις της γενικής ελευθερίας του ατόμου εις τας σχέσεις ιδιωτικού δικαίου (άρθρα 281 ΑΚ και 25§3 Συντάγματος του 1975

Titel Κατάχρησις της γενικής ελευθερίας του ατόμου εις τας σχέσεις ιδιωτικού δικαίου (άρθρα 281 ΑΚ και 25§3 Συντάγματος του 1975
Autor*in Λιτζερόπουλος, Αλέξανδρος Γ.
Buchtitel Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην
Ort Αθήναι – Κομοτηνή
Verlag Νομικαί Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
Datum 1980
Seiten 435-474
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung