Νόστος. Μικρά κείμενα για την τέχνη

Titel Νόστος. Μικρά κείμενα για την τέχνη
Autor*in Ψυχοπαίδης, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag Κέδρος
Datum 2009
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung