Άσματα διαφόρων ποιητών, του τε αειμνήστου Ρήγα, και άλλων Φιλελευθέρων Ελλήνων' οις προσετέθηκαν και ευτράπελα εξ αντιγράφων ως οίόν τε εξηκριβωμένων, δαπάνη των τυπογράφων

Titel Άσματα διαφόρων ποιητών, του τε αειμνήστου Ρήγα, και άλλων Φιλελευθέρων Ελλήνων' οις προσετέθηκαν και ευτράπελα εξ αντιγράφων ως οίόν τε εξηκριβωμένων, δαπάνη των τυπογράφων
Autor*in Βελεστινλής, Ρήγας
Autor*in Χριστόπουλος, Αθανάσιος
Autor*in Σακελλάριος, Γεώργιος
Ort Ναύπλιο
Verlag Εκ της τυπογραφίας Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως και Κωνσταντίνου Ιωαννίδου Σμυρναίου
Datum 1835
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung