Περί Ερωτοκρίτου και του ποιητού αυτού : Κριτική και γλωσσική διατριβή επί υφηγεσία

Titel Περί Ερωτοκρίτου και του ποιητού αυτού : Κριτική και γλωσσική διατριβή επί υφηγεσία
Autor*in Γιάνναρης, Αντώνιος Ν.
Ort Εν Αθήναις
Verlag Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου
Datum 1889
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung