Μιχαλόπουλος, Αλέξανδρος Σπυρίδων

Titel Μιχαλόπουλος, Αλέξανδρος Σπυρίδων
Mitarbeiter*in Παπαστεφανάκη, Λήδα
Mitarbeiter*in Βαμιεδάκης, Στέφανος
Mitarbeiter*in Γονατίδης, Γιάννης
Weiteres Μηχανικοί, εκβιομηχάνιση, εκσυγχρονισμός, 1830-1940 Ερευνητική Ενότητα 6 του Ερευνητικού Έργου «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας. Οι κοινωνικές προϋποθέσεις της καινοτομίας - Όψεις της ελληνικής εμπειρίας». Ανακτήθηκε 19.02.2021
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung