Αθήνα 1930 – 2000. Εξέλιξη – Πολεοδομία – Μεταφορές

Titel Αθήνα 1930 – 2000. Εξέλιξη – Πολεοδομία – Μεταφορές
Autor*in Σαρηγιάννης, Γεώργιος Μ.
Ort Αθήνα
Verlag Συμμετρία
Datum 2000
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung