Λόγοι Γεωργίου Καραμήτσα, Πρυτάνεως του Εθνικού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1886-1887

Titel Λόγοι Γεωργίου Καραμήτσα, Πρυτάνεως του Εθνικού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1886-1887
Autor*in Καραμήτσας, Γεώργιος
Ort Αθήνησι
Verlag Τυπογραφείον «Παλιγγενεσίαν»
Datum 1888
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung