Οι φιλοσοφικές εντάσεις της επιστημονικής αλλαγής: προς έναν ρεαλιστικό ιστορικισμό

Titel Οι φιλοσοφικές εντάσεις της επιστημονικής αλλαγής: προς έναν ρεαλιστικό ιστορικισμό
Autor*in Δημητράκος, Θοδωρής
Universität Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ort Αθήνα
Datum 2012
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung