Η απειλή της κοινωνικής συνοχής και το πρόβλημα του συντονισμού των αξιών στον σύγχρονο κόσμο

Titel Η απειλή της κοινωνικής συνοχής και το πρόβλημα του συντονισμού των αξιών στον σύγχρονο κόσμο
Autor*in Ψυχοπαίδης, Κοσμάς
Buchtitel Όροι, αξίες, πράξεις
Ort Αθήνα
Verlag Πόλις
Datum 2005
Seiten 527-537
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung